Archive | September, 2013

For exhibit update

14 Sep

So what’s new? Busy as usual (busy busyhan, hehe)

I’ve earn million eye bags already, if only I can sell my eye bags, haha

I changed my plan for the exhibit, instead of acrylic on paper, I’ll use acrylic on canvas (same feather) 

Photo-0336

and all will be framed….

Photo-0329

my mentor Dandel taught me how to make frames..

Photo-0331

..so I will do it for the first time…

Photo-0335

All is in progress, so far out of 7 paintings, I’m almost done with 5… but it still need to retouch… I hope I can finish it as soon as possible. Sorry for the low quality picture. I need to sleep now, zzzzzzzzzzzz!

Advertisements

Ang Pagtuturo Ay Wala Sa Kagandahan Ng Pisara

6 Sep

Ang Pagtuturo Ay Wala Sa Kagandahan Ng Pisara

Ang Pagtuturo Ay Wala Sa kagandahan Ng Pisara

Mixed Meduim

5ft (H) x 4ft (W)

“Edukasyon ng Pilipinas ito pa kaya ay may halaga? Barung-barong pisara, kulang kulang na silya, kulang na libro, hindi sapat na guro, matututo pa kaya ang kabataang Pilipino?

Sa panlabas na katangian oo nga’t maraming kakulangan, ngunit sa kakulangan, napupunan naman ito ng pangarap. Hindi man kagandahan ang pisara, may alagad naman ng karunungan na nagbibigay pag-asa sa bawat mag-aaral na Pilipino.

HIndi man kataasan ang sahod ng ating mga dakilang guro, buong puso nila inaalay ang kanilang oras sa paglilingkod… binibigay ang buong pagmamahal sa pagtuturo, isang malaking saludo para sa ating mga guro sa walang humpay nilang dedikasyon.

Tunay na ang kagandahan ng pagtuturo ay nasa guro, wala ito sa kagandahan ng gamit. Dahil ang epektibong guro magagawa niya magturo sa mas malikhain niyang pamamaraan kahit sa barung-barong na kagamitan. Lumipas man ang di mabilang na estudyante sa kanilang kamay, mapaglumaan man ang pisara pero ang guro na naging bahagi na humubog sa pagkatao ng kanilang estudyante upang matamo ang kanilang pangarap, at naging ehempliyo sa kabutihan kailanma’y hindi malilimutan.”

My Entry for Philip Morris Arts Awards… September 5 is the submission, and on the day of submission I’m still on the process of finishing it… processing requirements… submission is only until 5pm…. but I submitted around 6pm… I’m the last but not the least, hehe.. (rush eh.) This contest is quite challenging, it’s a very big painting contest for both professional and non-professional… but…. there’s no harm in trying right? heheheI My painting is not more on beauty but more in content. Thanks for my mentor Dandel for always guiding me 🙂

I dedicate my entry to our teachers… The description of the painting is stated above…

*personal note

sana sa ganitong paraan mai-apply ko ang natutunan ko sa college of teacher of education, alam ko na hindi na ako isa sa mga magiging guro ng ating bayan, dahil mas pinili ko ang pagpipinta kesa sa pagtuturo… mahal ko din ang kurso na kinuha ko, pero kailangan ko magdesisyon…I’m struggling with the decision I made, it’s not that easy…but I have to stand for it… some may not understand me now… but soon, in perfect time It’ll all be okay.